התכנית המלאה 9.7.20

התכנית המלאה 9.7.20
METAL HEADS

 
 
00:00 /
 
1X
 
קוד הטמעה

עירית דורטל 8.7.20

עירית דורטל 8.7.20
בנעימה אישית

 
 
00:00 /
 
1X
 

היועצת הארגונית והמאמנת – עירית דורטל

קוד הטמעה

התכנית המלאה 8.7.20

התכנית המלאה 8.7.20
תכנית השטח

 
 
00:00 /
 
1X
 

הפעם בתכנית קניית רכב יד שנייה מה לבדוק ומה מומלץ, קניות חלקי חילוף באינטרנט, הרכבת 2 מצברים ברכב שטח

קוד הטמעה

התכנית המלאה 8.7.20

התכנית המלאה 8.7.20
טרנזיסטור

 
 
00:00 /
 
1X
 
קוד הטמעה

התכנית המלאה 9.7.20

התכנית המלאה 9.7.20
מסביב לעולם

 
 
00:00 /
 
1X
 
קוד הטמעה

התכנית המלאה 9.7.20

התכנית המלאה 9.7.20
מאחורי המילים

 
 
00:00 /
 
1X
 
קוד הטמעה

דימוי עצמי (חלק ג’) 8.7.20

דימוי עצמי (חלק ג’) 8.7.20
עוד כיוון

 
 
00:00 /
 
1X
 
קוד הטמעה

התכנית המלאה 9.7.20

התכנית המלאה 9.7.20
מסכמים את השבוע

 
 
00:00 /
 
1X
 

חופש קיץ ההנחיות המשתנות, הסלולרי שלכם ומה מעניין בו וכן הדפדפן זה שמשמש אתכם בכל חיפוש והשינויים שעושים בו, העוקצים ואיך להיזהר מהם ועוד..

קוד הטמעה

התכנית המלאה 8.7.20

התכנית המלאה 8.7.20
שורת הרווח

 
 
00:00 /
 
1X
 
קוד הטמעה

עשהאל שמעון 7.7.20

עשהאל שמעון 7.7.20
דקה לחצות

 
 
00:00 /
 
1X
 
קוד הטמעה