השעה השישית

אדוני ראש העיר 31.1.24

בתכנית אורח ראש עיריית הוד השרון מר אמיר כוכבי, שענה לשאלות ..

השעה השישית
השעה השישית
אדוני ראש העיר 31.1.24
/
הצגת קוד הטמעה