חקירה צולבת

האוכלוסייה המבוגרת במדינה 24.8.20

מדוע האוכלוסייה המבוגרת במדינה מקופחת? ראיון עם שלמה קלדרון חבר אירגון הגמלאים הארצי

האוכלוסייה המבוגרת במדינה 24.8.20
חקירה צולבת

 
 
00:00 /
 
1X
 
הצגת קוד הטמעה