חקירה צולבת

האוכלוסייה המבוגרת במדינה 24.8.20

מדוע האוכלוסייה המבוגרת במדינה מקופחת? ראיון עם שלמה קלדרון חבר אירגון הגמלאים הארצי

האוכלוסייה המבוגרת במדינה 24.8.20
חקירה צולבת

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
הצגת קוד הטמעה