הזכייניסטים

התכנית המלאה 11.1.22

מערכת היחסים בין רשת זכיינות לבין זכיין – איך מנהלים אותה ?כיצד נראית מערכת היחסים בין זכיין אחד לאחר ברשת? אילו אמצעים עומדים לרשות בעל הרשת והזכיין כדי לייצר לקוחות חדשים + לקוחות חוזרים? למי שייך הלקוח שבא לקנות אצל הזכיין בסניף?

הזכייניסטים
הזכייניסטים
התכנית המלאה 11.1.22
/
הצגת קוד הטמעה