כי אני חייל

שנת שירות ומכינה קדם צבאית 11.2.19

שנת שירות ומכינה קדם צבאית. עם קובי שמואל.

כי אני חייל
כי אני חייל
שנת שירות ומכינה קדם צבאית 11.2.19
/
הצגת קוד הטמעה