מסכמים את השבוע

התכנית המלאה 13.8.20

התכנית המלאה 13.8.20
מסכמים את השבוע

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
הצגת קוד הטמעה