חגיגה עם אומנים

התכנית המלאה 14.8.22

בתכנית מתארחים הפעם שאולי , שקד שמעון, אחי נתן ואלית שאול

חגיגה עם אומנים
חגיגה עם אומנים
התכנית המלאה 14.8.22
/
הצגת קוד הטמעה