התכנית המלאה 19.1.21

החקלאות בישראל היא נכס לאומי או נטל כלכלי? נשוחח עם חיים אלוש יושב ראש קבוצת משוב, איציק צור מגדל מהנגב, מנהל הפיתוח הכלכלי במו”פ רמת נגב, שרון צ’ירי ממושב באר מילכה על גבול מצריים פיתחת ניצנה.

רדיו סול - פודקאסטים
רדיו סול - פודקאסטים
התכנית המלאה 19.1.21
/
הצגת קוד הטמעה