בן סימון מארח

התכנית המלאה 19.1.21

החקלאות בישראל היא נכס לאומי או נטל כלכלי? נשוחח עם חיים אלוש יושב ראש קבוצת משוב, איציק צור מגדל מהנגב, מנהל הפיתוח הכלכלי במו”פ רמת נגב, שרון צ’ירי ממושב באר מילכה על גבול מצריים פיתחת ניצנה.

התכנית המלאה 19.1.21
בן סימון מארח

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
הצגת קוד הטמעה