תכנית השטח

התכנית המלאה 2.3.22

יורשו של ה – דיפנדר המקורי בדרך לארץ, ינאוס גרנדיר, במה הוא שונה, מחירו ועוד. המאבק להחזרת הטבע הנעול לציבור,המסלולים ממשיכים להסגר, שטחי הטיולים מצטמצמים, ואין מושיע….חילוצים בשטח, תוצאות סקר מוסכים – עם אור צדקני ועוד..

הצגת קוד הטמעה