חגיגה עם אומנים

התכנית המלאה 26.11.23

אורחים סהר אזואלוס, מאיר אשבל, תובנות עם גלעד רבינוביץ וראיון עם אילת סמרנו שבנה נחטף לעזה

חגיגה עם אומנים
חגיגה עם אומנים
התכנית המלאה 26.11.23
/
הצגת קוד הטמעה