מורשת יהודית וזהות ישראלית

התכנית המלאה 26.2.24

ראיון עם ד”ר דן שיפטן איך יוצאים מלחמתית ומדינית מהבוץ התובעני

מורשת יהודית וזהות ישראלית
מורשת יהודית וזהות ישראלית
התכנית המלאה 26.2.24
/
הצגת קוד הטמעה