זה מה יש

התכנית המלאה 26.4.2020

“זה מה יש” עם יובל וגנר בעניין נגישות בישראל, גב’ קרן גרין ראשת מועצת קדימה צורן, משחת ברגור ששכלה את בנה סרן זיו ברגור, פוליטיקה ועוד… 

זה מה יש
זה מה יש
התכנית המלאה 26.4.2020
/
הצגת קוד הטמעה