זה מה יש

התכנית המלאה 26.4.2020

“זה מה יש” עם יובל וגנר בעניין נגישות בישראל, גב’ קרן גרין ראשת מועצת קדימה צורן, משחת ברגור ששכלה את בנה סרן זיו ברגור, פוליטיקה ועוד… 

התכנית המלאה 26.4.2020
זה מה יש

 
 
00:00 /
 
1X
 
הצגת קוד הטמעה