כי אני חייל

מחלקת נפגעים בצה”ל 27.4.20

יום הזיכרון לחללי צה”ל. בתכנית אל”מ ז’וסלין בש, לשעבר ראש מחלקת נפגעים בצה”ל.

כי אני חייל
כי אני חייל
מחלקת נפגעים בצה"ל 27.4.20
/
הצגת קוד הטמעה