מורשת יהודית וזהות ישראלית

התכנית המלאה 28.2.24

נדבר עם מיכאל הנדלזלץ איש תרבות וחברה בארץ ובעולם, איך מגיבה התרבות הישראלית ל 7 באוקטובר למרות הספקות בקיומו של האל והוא משפיע

מורשת יהודית וזהות ישראלית
מורשת יהודית וזהות ישראלית
התכנית המלאה 28.2.24
/
הצגת קוד הטמעה