מורשת יהודית וזהות ישראלית

התכנית המלאה 6.3.24

שיחה עם הרב מרדכי גוטליב בשאלה מה קודם אהבה לאל או לאדם? איך מקיימים במעשה את המצוות אהבת האל

מורשת יהודית וזהות ישראלית
מורשת יהודית וזהות ישראלית
התכנית המלאה 6.3.24
/
הצגת קוד הטמעה