קול עולה ממעול"ה

התכנית המלאה 6.6.23

ראיון לרגל יום העיוור עם זוהר כבד ראייה, אקטואליה, ספורט ועוד..

קול עולה ממעול
קול עולה ממעול"ה
התכנית המלאה 6.6.23
/
הצגת קוד הטמעה