התחלה חדשה

התכנית המלאה 8.12.20

עם רואה החשבון יהושע נתנאל

התכנית המלאה 8.12.20
התחלה חדשה

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
הצגת קוד הטמעה