פרלמנט הנדל"ן

התכנית המלאה 9.2.21

נדל”ן אקטואלי – תמ”א, משקיעים, מימון וכדאיות כלכלית עם עופר לוין ודרור בוקצ’ין

פרלמנט הנדל
פרלמנט הנדל"ן
התכנית המלאה 9.2.21
/
הצגת קוד הטמעה