מסכמים את השבוע

התכנית המלאה 9.7.20

חופש קיץ ההנחיות המשתנות, הסלולרי שלכם ומה מעניין בו וכן הדפדפן זה שמשמש אתכם בכל חיפוש והשינויים שעושים בו, העוקצים ואיך להיזהר מהם ועוד..

התכנית המלאה 9.7.20
מסכמים את השבוע

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
הצגת קוד הטמעה