קול המקומות

“ואהבת לרעך” 30.7.20

“ואהבת לרעך”, כי לאהוב זה הלשנוא החדש

“ואהבת לרעך” 30.7.20
קול המקומות

 
 
00:00 /
 
1X
 
הצגת קוד הטמעה