קול המקומות

“ואהבת לרעך” 30.7.20

“ואהבת לרעך”, כי לאהוב זה הלשנוא החדש

“ואהבת לרעך” 30.7.20
קול המקומות

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
הצגת קוד הטמעה