מאז ולתמיד

“ובחרתם בטוב”, המסע לפולין 18.4.23

תכנית מיוחדת ליום השואה

מאז ולתמיד
מאז ולתמיד
"ובחרתם בטוב", המסע לפולין 18.4.23
/
הצגת קוד הטמעה