אמנות ושמה תקשורת

חוסר בטחון עצמי והודיה 27.2.23

בתכנית נגלה מה בין חוסר בטחון עצמי להודיות

אמנות ושמה תקשורת
אמנות ושמה תקשורת
חוסר בטחון עצמי והודיה 27.2.23
/
הצגת קוד הטמעה