LINA-PAUSE

כוחה של מדיטציה 17.7.23

בתכנית אורחת מיוחדת – מיכל ינאי, אישה שעשתה מסלול מכוכבת ילדים מצליחה ליזמית טכנולוגית, יוצרת האפליקציה המאוזנת ביותר בעברית של מדיטציות. מאחורי שיפט כזה בחיים תמיד יש סיפור. היום נשמע את הסיפור ואת הקשר שלו לגיל המעבר, ו… אלי באופן אישי.

LINA-PAUSE
LINA-PAUSE
כוחה של מדיטציה 17.7.23
/
הצגת קוד הטמעה