LINA-PAUSE

לרפא את הכל – לרפא את הקול 23.1.23

הכל על ריפוי בקול לנשים באמצע החיים עם שירי גורפינקל זמרת ומרפאה בקול

LINA-PAUSE
LINA-PAUSE
לרפא את הכל - לרפא את הקול 23.1.23
/
הצגת קוד הטמעה