בנעימה אישית

מואיז הקטן 6.5.23

מארחים את עו”ד משה יאיר – הוא הוא מואיז הקטן, הגיבור של שירו הידוע של יוסי בנאי וגם הוא יודע לספר ויש לו מה ..

בנעימה אישית
בנעימה אישית
מואיז הקטן 6.5.23
/
הצגת קוד הטמעה