כי אני חייל

עמותת “בשבילכם” 14.2.23

עמותת “בשבילכם”, עוזרת לחיילים ומיועדים לשירות, באולפן אורחים גולן ברק ושרון צימנד ביטון

כי אני חייל
כי אני חייל
עמותת "בשבילכם" 14.2.23
/
הצגת קוד הטמעה