קול המקומות

רגע של עברית 24.12.20

על המפגש שלנו עם העברית במרחב שבין הסלנג לשפת הקודשעל רוכלי השוק במדינות עולם שלישי ששרים הבה נגילה והעברית אותה אנו מזהים מקילומטרים רבים.

רגע של עברית 24.12.20
קול המקומות

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X
הצגת קוד הטמעה