כי אני חייל

רכישת מקצוע לחיים וניסיון בצה”ל 20.9.23

רכישת מקצוע לחיים במסגרת לימודי תעודה או לימודים אקדמיים, תוך רכישת ניסיון מעשי בשירות הצבאי ולקראת היציאה לאזרחות עם האורח רס״ן תומר כהן, ראש תחום ניטור וקד״צ בחיל הטכנולוגיה

כי אני חייל
כי אני חייל
רכישת מקצוע לחיים וניסיון בצה"ל 20.9.23
/
הצגת קוד הטמעה