בנעימה אישית

שורות של מקהלות 5.8.23

בתכנית על סצנת המקהלות וחבורות הזמר בישראל

בנעימה אישית
בנעימה אישית
שורות של מקהלות 5.8.23
/
הצגת קוד הטמעה