קול עולה ממעול"ה

תכנית מיוחדת ליום השואה 18.4.23

טריקת הדלת שהצילה חיים, פרופ’ אריה דורסט היה בן 8 כשהסתתר בוורשה תחת זהות בדויה, לימים הפך לאחד מבכירי הכירורגים בארץ והקים את יחידת ההשתלות הראשונה, זכה בצל”ש על ניתוח מאולתר בשטח

קול עולה ממעול
קול עולה ממעול"ה
תכנית מיוחדת ליום השואה 18.4.23
/
הצגת קוד הטמעה