נקודת השוויון 365

הסיבות לפערים המגדריים וניטרולם 16.11.20

התכנית עוסקת בשאלות הבסיסיות, האם אכן יש פער אמיתי בין היכולות הגבריות ליכולות הנשיות, מה יצר בעבר וממשיך ליצור היום את הפערים המגדריים, ואיך בצורה פשוטה נוכל למנוע היווצרות הפערים המגדריים בעתיד גם על פי דעתו של וורן באפט.

נקודת השוויון 365
נקודת השוויון 365
הסיבות לפערים המגדריים וניטרולם 16.11.20
/
הצגת קוד הטמעה