בנעימה אישית

תמר אהרוני 1.10.22

תמר אהרוני יועצת ארגונית, בחרה נעימות אישיות מיוחדות מאד עם משמעויות עמוקות. נשמע מי ומה עומד מאחורי כל קטע אישי שבחרה.

בנעימה אישית
בנעימה אישית
תמר אהרוני 1.10.22
/
הצגת קוד הטמעה