LINA-PAUSE

אישה רגישה מאוד בגיל המעבר 8.5.23

מה זה “אדם רגיש מאוד”? איך זה משפיע על החיים, מערכות יחסים, תפיסת המציאות ומה קורה עם התכונה הזו בגיל המעבר? באולפן גלי באר, מטפלת, חוקרת רגישות גבוהה מאוד ונשים מרגישות.

LINA-PAUSE
LINA-PAUSE
אישה רגישה מאוד בגיל המעבר 8.5.23
/
הצגת קוד הטמעה