פדגוגיה PLAY THE

ברוך ממן 21.12.20

ברוך ממן, מנכ”ל “רובוכיף”, המתמחה בפיתוח והטמעה של תוכניות העשרה בתחומי טכנולוגיה מתקדמת במסגרת החינוך

פדגוגיה PLAY THE
פדגוגיה PLAY THE
ברוך ממן 21.12.20
/
הצגת קוד הטמעה