פדגוגיה PLAY THE

הילי זוורו 24.8.20

הפעם אורחת הילי זוורו עמה נשוחח על הקשר בין משחוק לטכנו-פדגוגיה, יזמות וחדשנות במאה ה-21

פדגוגיה PLAY THE
פדגוגיה PLAY THE
הילי זוורו 24.8.20
/
הצגת קוד הטמעה