לכה דודי

התכנית המלאה 10.2.23

פרשת יתרו עם כבוד הרב אהרון בדיחי והפינה “רגע של עברית” על הביטוי להכביר/להכבירה מתוך ביטוי אדון עולם

לכה דודי
לכה דודי
התכנית המלאה 10.2.23
/
הצגת קוד הטמעה