זה מה יש

התכנית המלאה 17.10.21

“זה מה יש” באולפן אורחת ליליאן קריצר מעמותת עמיחי – שגרירה בקמפיין של עמותת עמיחי לגיוס המונים אקטיבי עבור החברים. אודות העמותה *פיתוח ומתן רצף שירותים בקהילה לילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלות שכלית – התפתחותית ומשפחותיהם. * שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית וקידום היכולות והכישורים האישיים שלהם. * קידום והטמעת עקרונות וערכי השילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית – התפתחותית. * שינוי תפיסות ועמדות הציבור הרחב ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית – התפתחותית. * פיתוח וקיום קשרי עבודה עם רשויות, ארגונים וגופים אחרים לצורך קידום מטרותיה של העמותה.

זה מה יש
זה מה יש
התכנית המלאה 17.10.21
/
הצגת קוד הטמעה