לכה דודי

התכנית המלאה 23.6.23

שיחה עם כב’ הרב סא”ל במיל אהרן בדיחי על מצוות “פרה אדומה”, בפינה “רגע של עברית” על הביטוי “מפיל חיתתו” ובפינה החדשה “חיים עם ערך” עם כב’ הרב ד”ר יאיר הילר והסיפור “הרב מטאטא הרחובות”

לכה דודי
לכה דודי
התכנית המלאה 23.6.23
/
הצגת קוד הטמעה