תכנית השטח

התכנית המלאה 25.11.20

עליית המדרגה ביחס שבין הרט”ג לציבור המטיילים בשטח, רפי יפתח סוכן ביטוח בנושא ביטוח מטיילים בשטח ותעודת מוביל תוצרת וינגיט, נסיעת מבחן ורשמים על הדיפנדר החדש, פינת הטיול השבועי ו.. שקי שינה..

תכנית השטח
תכנית השטח
התכנית המלאה 25.11.20
/
הצגת קוד הטמעה