הזכייניסטים

התכנית המלאה 26.6.22

סיכום חצי שנתית עם תובנות משמעותיות מהתכניות הקודמות

הזכייניסטים
הזכייניסטים
התכנית המלאה 26.6.22
/
הצגת קוד הטמעה