חגיגה עם אומנים

התכנית המלאה 30.1.22

איתן פלד באולפן, סמיר שוקרי מניורק וחני אמסלם

חגיגה עם אומנים
חגיגה עם אומנים
התכנית המלאה 30.1.22
/
הצגת קוד הטמעה