קול עולה ממעול"ה

התכנית המלאה 30.11.22

ניר אבוש וגיתי אנדוולט בשיחה על ענייני היום

קול עולה ממעול
קול עולה ממעול"ה
התכנית המלאה 30.11.22
/
הצגת קוד הטמעה