מדברים מקומי

התכנית המלאה 31.8.23

ראיונות עם ד”ר הדיל סמארה על רפואה מונעת, גילוי מוקדם ובדיקות סקר, עם אורי קידר על אחודים ופיצולים שלושה שבועות להגשת הרשימות, אתי בוים יו”ר הנהגת ההורים בכפר סבא על פתיחת שנת הלימודים

מדברים מקומי
מדברים מקומי
התכנית המלאה 31.8.23
/
הצגת קוד הטמעה