מגשימי החלומות

התכנית המלאה 4.1.24

סיפורי העצמה והשראה לימים מאתגרים אלה, נתינה, קבלה, לעצור ללמוד ולבחון את המצב לפני קבלת החלטות

מגשימי החלומות
מגשימי החלומות
התכנית המלאה 4.1.24
/
הצגת קוד הטמעה