מורשת יהודית וזהות ישראלית

התכנית המלאה 4.10.23

מרד הזונדרקומנדו באושוויץ 1944 עם פרופ’ גדעון גרייף, סוד המים והאינטימיות עם האל בשמחת תורה עם פרופ’ לפילוסופיה יהודית מנחם לוברביום מאונ’ תל אביב

מורשת יהודית וזהות ישראלית
מורשת יהודית וזהות ישראלית
התכנית המלאה 4.10.23
/
הצגת קוד הטמעה