לכה דודי

התכנית המלאה 4.8.23

כב’ הרב אהרן בדיחי על פרשת השבוע פרשת “עקב” האם הכסף ייענה על הכל? ועל ברכת המזון. “רגע של עברית” על הביטוי “עומד בפרץ” , כב’ הרב יאיר הילר על נישואיי איש ואישה שונים כל-כך ועם כב’ הרב הלל מייזלס, על ענייני מוסר ודרך ארץ מתוך פרקי אבות.

לכה דודי
לכה דודי
התכנית המלאה 4.8.23
/
הצגת קוד הטמעה