הזכייניסטים

התכנית המלאה 8.5.22

התכנית בנושא היבטים עסקיים ומשפטיים בזכיינות. התקשרות בין רשת מזכה (זכיינות) לבין זכיין – השאלות המשפטיות והעסקיות החשובות

הזכייניסטים
הזכייניסטים
התכנית המלאה 8.5.22
/
הצגת קוד הטמעה