לכה דודי

התכנית המלאה 8.9.23

פרשות “ניצבים וילך”, כב’ הרב אהרֹן בדיחי על “כריתת הברית בין הקב”ה לבני ישראל ועל רגע פרישתו של משה כמנהיג העם”. רגע של עברית עם הביטוי “מִתְּלַהֵם”, כב’ הרב ד”ר יאיר הילר האם אתה שמח לשמוע ביקורת ?, כב’ הרב הלל מייזלס על ענייני מוסר ודרך ארץ

לכה דודי
לכה דודי
התכנית המלאה 8.9.23
/
הצגת קוד הטמעה