נפגשים מחוץ לקופסא

יום השואה 25.4.22

התכנית תוקדש ליום השואה ולגבורה באולפן עו”ד אפרת ברוך אלטרץ מחברת הספר “שמש מקדונית” ואיתן פוזנר הלוי מחבר הספר “יצר הרע”

נפגשים מחוץ לקופסא
נפגשים מחוץ לקופסא
יום השואה 25.4.22
/
הצגת קוד הטמעה