נקודת השוויון 365

מגדר – סיבות ומגמות קוסמיות 19.9.22

זאב אבירז ערוץ תקשורת למודעי הבריאה בראיון מטורף, מעביר את המידע שקיבל ממחשבתי בריאה באשר לסיבתיות בגינה נוצר המגדר מלכתחילה, תפקיד הנקבה וכוח השכל שקיבלה לצורך תכנון ומחשבה לחקר הבריאה,  וכוח הביצוע שקיבל הזכר לצורך בצוע המחקר בפועל. זאב מסביר מה פשר השינויים האנרגטיים היום בבריאה המובילים להתעצמות הנשים, מה  הסיבתיות למגוון המגדרי הקיים היום, איך יראו המינים השונים בעתיד על החשיבות בהבנת הסיבתיות ועוד.

נקודת השוויון 365
נקודת השוויון 365
מגדר - סיבות ומגמות קוסמיות 19.9.22
/
הצגת קוד הטמעה